AKCIE:

*** Časovo neobmedzená akcia na sprostredkovanie práce pre našu firmu *** Ak sprostredkujete pre našu firmu jednorázovú, alebo dlhodobú prácu, potom Vám naša firma podľa vopred dohodnutých podmienok vyplatí jednorázovú, alebo pravidelnú odmenu za sprostredkovanie týchto prác. Odmena sa spravidla vypláca po realizácii a výška odmeny sa pohybuje v rozmedzi 3 - 10 % z naších cenníkových cien. Táto akcia vylučuje nárokovateľnosť na iné prebiehajúce akcie. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky. ----------------------------------------------------------------------------------- Od 7.1.2004 do 31.1.2004: ... kto si objedná v tomto termíne naše služby s termínom vykonania do 29.2.2004 v celkovej výške nad 1.000,- Sk, dostane 10% zľavu z celkovej sumy. ----------------------------------------------------------------------------------- Od 12.1.2005 do 31.1.2005: ... kto si objedná v tomto termíne naše služby s termínom vykonania do 28.2.2005 v celkovej výške nad 1.000,- Sk, dostane 10% zľavu z celkovej sumy.