Obchodný názov:        Jana ACHBERGEROVÁ - JURANKA
 Meno a priezvisko podnikateľa: Jana ACHBERGEROVÁ
 Trvalé bydlisko:        90021 Svätý Jur, Mierová 25
 IČO:              40 550 133
 Hlavná činnosť: Upratovacie, umývacie, čistiace práce a služby.
 Podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR: 107-16058, č.Žo-2003/08324/2/DOK  Podnikateľský subjekt je poistený na zodpovednosť za spôsobenú škodu
    v "UNIQA poisťovňa, a.s." pre obdobie 20.11.2008 - 19.11.2009.  V roku 2002 sme sa rozhodli, že už vtedy vo veľkej konkurencii oslovíme
zákazníkov niečim novým. Poskytnúť služby v čo možno najširsom zábere, pritom 
vysoko profesionálne s dobrym technickým základom a za primerané ceny. 
  Predpokladali sme, že v tejto oblasti podnikania je najdôležitejšie dodr-
žiavať serióznosť a diskrétnosť. Vďaka tomu, že sme rodinná firma, sme s týmto
nemali žiadne problémy.
  S odstupom času môžeme povedať, že ak sú úspechom spokojní zákazníci
a rozvíjajúca sa firma, potom sme úspešní.

... ďakujeme.