Hĺbkové vysávanie, tepovanie kobercov a čalúneného nábytku.


Vysávanie
  Zásady pri vysávaní:

- použiť čo najvýkonnejší vysávač (min. 230 mbar pri 60 l/s),
- použiť tichý vysávač,
- podľa vysávaných  priestorov použiť viacstupňovú filtráciu,
- vždy použiť vyčesávacie kefy, ktoré zvyšujú účinok vysávania
 a ako jediné zabezpečia hĺbkové vysatie prachu, vlasov a chlpov.

  Zásady pri tepovaní:

- nasucho vysať (zásady vysávania),
- detašovať trvanlivé škvrny,
- podľa  miery znečistenia kombinácia  šampónovania  a  extrakcie,
- pri silnom znečistení a materiálovej pevnosti použiť šampónovacie kefy,
- tepovaný povrch neutralizovať 1-2 preplachmi vodou,
- vysúšaniu po tepovaní venovať veľkú pozornosť  a dostatok času,
- na požiadanie použiť ochranné prípravky znižujúce nasledné znečisťovanie ošetrených plôch,
- na požiadanie použiť prípravky proti tvorbe roztočov.


  Naša firma tieto zásady dodržuje. Dodržujú ich aj tí, ktorých ste si zavolali ???